Fruktade virus ….HIV/AIDS

 

 

vad och hur nödvändiga försiktighetsåtgärder är mot det.

   Loaj Majid

HIV är förkortning för ”humant immunbrist virus”och orsakas av virus som attackerar en specifik typ av vita blodceller i vårt immunsystem, nämligen CD4, och försvagar immunsystemet så pass mycket att tillståndet AIDS uppstår. AIDS, är förkortning för ”förvärvat immunbristsyndrom” uppstår då antalet CD4 faller från ca 500 mil/liter till under 200-250 mil/liter.

Det finns två variationer av viruset, typen 1 som är mindre smittsamt och finns primärt i delar av Afrika och typen 2 som är smittsamt och sprids över hela världen och den som vi känner till. Forskarna tror att sjukdomen kom till människor primärt från apor, men första kända fallet upptäcktes i USA år 1981, då primärt bland homosexuella män.

Viruset är inte en ”levande organsim”, dvs. de behöver en värdcell för metabolism och reproduktion. HIV attackerar våra celler och angriper vårt DNA och då tvingas våra celler till att producera ”HIV-celler”. HIV är ett mycket svagt virus som inte kan leva utanför kroppen och därför överförs inte, till exempel, vid berörning.

Man kan dela grovt sjukdomsförlopp i två stadier, en akut och en kronisk. Det akuta perioden uppstår ca 1-3 veckor efter smittillfälle och symptomen liknar en influensainfektion men kan också vara symptomfri. Efter 4-8 veckor upptäcker kroppen viruset och producerar antistoff mot HIV och då kan man bevisa HIV i blodprov.

Den kroniska perioden tar i genomsnitt ca 8 år från smittillfälle innan utvecklingen av AIDS tillstånd, hos en del går det så snabbt som bara 2 år, medan hos en del lever man symtomfri i 15 år.

Symtom

Två till tre veckor efter att man smittats brukar man få ett eller fler symtom som;

 • feber
 • ont i halsen
 • svullna och ömma lymfkörtlar
 • diarré
 • muskelvärk
 • huvudvärk
 • ljusröda oregelbundna utslag på ryggen, bröstkorgen och ibland i ansiktet och på armar och ben.
 • Sår i munhålan och på könsorganet.

Efter en längre tid, ofta flera år, visar sig de första tecknen på ett försvagat immunförsvar med allvarliga sjukdomar som;

 • Lunginflammation
 • Tuberkulos
 • Herpes
 • Cancer i livmoderhals

 

Behandling

Det finns varken behandling eller vaccination mot HIV/AIDS. Det föregår intensiv forskning på världsplan, men däremot finns det vaccinationer mot sjukdomar som lunginflammation, pneumokockinfektion och influensa som då minimerar risken att dö av dessa infektioner som annars immunsystemet klarar att stoppa. Det finns sex olika grupper av antiviralt läkemedel som bromsar sjukdomen.

Så får jag inte HIV:

 • Att vare tillsammans med en HIV-positiv person
 • Att hälsa på
 • Att kyssa
 • Att krama
 • Dricka ur samma mugg
 • Röra
 • Dela bestick
 • Dela tallrik

Så får jag HIV

 • Oskyddat samlag med en HIV-positiv då man inte skyddar sig med kondom. Risken för att bli smittad vid ett enstaka tillfälle är mindre än 0,1 % vid vaginalt samlag och 6 % vid analt samlag.
 • Genom blod via att dela sprutor (bland missbrukare), via blodtransfusion då blodet är smittat, eller att man blir stuckit, till exempel på ett laboratorium.
 • Smitta från mor till barn. Under graviditeten och under amning, men sker oftast i samband med förlossning.

 

Hur ska jag skydda mig?

 • Använd kondom.
 • Använd inte sprutor eller likande instrument efter andra.

HUR SKA JAG SKYDDA MIG NU?

Om man misstänker oskyddat samlag och misstänker en smitta, skall man få en akut förebyggande medicinisk behandling i fyra veckor men då måste den startas senast 24 timmar efter smittan.

Kan en HIV-positiv bli gravid?

Svaret är ja. Kvinnan kan bli gravid, men:

Det är möjligt att skaffa egna barn om man genomgår en bra hiv-behandling. En HIV-positiv kvinna kan bli gravid och kan också föda friska barn, men risken att en obehandlad kvinna föder smittat barn är 25%, men vid behandling är risken mindre än 1%, dock får man inte amma. Viruset förs lättast över vid förlossningen samt vid amning. För att den sannolikheten ska bli så liten som möjligt får både mamman och det nyfödda barnet HIV-läkemedel. Däremot är det viktigt att starta en förebyggande behandling för nyfödda i cirka fyra veckor efter födseln, och man tar prover för att se om barnet har fått HIV-viruset redan när det är mellan en och tre månader gammalt, samt vid två års ålder.

Vid kontakt med barnmorska, tas det blodprover och vid bekräftad HIV bör du tala med din läkare för mer råd angående risker för att föda ett smittat barn.

Minimal smittsamhet vid bra behandling.

Använder man kondom vid samlag blir sannolikheten att smittas minimal.

HIV TEST

Hivtest ska enligt lag vara anonymt och kostnadsfritt.

 

 

Bookmark the permalink.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *