Klimat & Energi

Malmö ska bli Sveriges klimatsmartaste stad. År 2020 ska Malmö stads egen organisation vara klimatneutral. År 2030 ska hela Malmö försörjas till 100 procent av förnybar energi.

 

 

För att stoppa klimatförändringarna och skapa en mer hållbar värld krävs kraftfulla insatser. Malmö stad har som mål att utsläppen av växthusgaser i Malmö ska minska med minst 40 procent räknat från 1990. För att lyckas med detta krävs det att vi går över till förnybar energi.

och samtidigt minskar vår energianvändning

Energianvändningen i Malmö ska minska med minst 20 procent fram till 2020 och med ytterligare 20 procent till 2030. Sol, vind, vatten och biogas ska fasas in och fossila bränslen fasas ut. Det måste även ske en omställning av transporter och resvanor. Spårburen och annan eldriven kollektivtrafik ska byggas ut. Tillsammans med ett utbyggt cykelnät, utveckling av bilpooler och ett ökat antal miljöbilar så skapar vi förutsättningar för en hållbar stadsmiljö i Malmö.

 

Men trots att vi arbetar med att minska utsläppen av växthusgaser så är klimatförändringarna redan ett faktum. I Malmö kommer det att innebära ökad nederbörd med risk för översvämning, havsnivåhöjning och ett varmare klimat. Malmö stad arbetar därför även med att klimatanpassa så att staden står redo inför ett nytt klimat.

 

Bookmark the permalink.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *