Invandringshistorien

Sverige är ett av de länder som har en lång historia av invandring och som numera varje år tar emot ett stort antal invandrare och flyktingar från olika delar av världen.

I alla tider har människor flyttat gruppvis eller individuellt från ett område till ett annat område för att skaffa sig bättre levnadsvillkor. Denna migration har varit interregional, kontinental och interkontinental och drivits av ekonomiska, sociala, politiska orsaker och verkningar efter naturkatastrofer.

Najjar Art

Sverige är det mest framgångsrika land som har ett välfungerat välfärdssystem som uppmanar till mottagandet av migranter från hela världen. Vi finner Sverige som ett intressant land att studera därför att det har ett historiskt perspektiv kring migration som även varit i fokus för arbetskraftinvandring. Men även på senare tid blivit mycket asylsökande och ökad flyktinginvandring. Huvudsakliga migrantgrupper som vi ska undersöka är framförallt flyktingar, ensamkommande barn, ekonomiska migranter men även familjeanknytning. Migranter betraktas även som en positiv kraft som bidrar till rikare i ekonomiskt och kulturellt hänseende. Genom att Sverige under 2000-talet står för demografiska utmaningar så som att befolkningen blir äldre och därför behövs en arbetskraft för att gynna ekonomin i Sverige samt göra det mer attraktivt.

Sverige är ett av de länder som har en lång historia av invandring och som numera varje år tar emot ett stort antal invandrare och flyktingar från olika delar av världen. Därför vill vi ha en historisk översikt om hur invandringen skett i Sverige förr och nuförtiden.
Under 1800-talet och fram till 1930-talet utvandrade folk till USA, Canada, Australien och Sydamerika på grund av fattigdom, religiösa förföljelser och arbetskraft. Det var anledningen till en minskad invandring på den tiden, vilket bidrog till ett problem i Sverige. Sverige blev även det land som först var ett utvandringsland som därmed idag präglas av mycket större utsträckning av invandring.
Under andra världskriget sökte människor trygghet och säkerhet i Sverige på grund av att Sverige inte var involverad i kriget. Under den tiden var det mest emigranter från Tyskland och resterande nordiska länder.
Efter krigets slut i slutet av 60-talet ökade landets invandring på grund av den höga arbetskraften som därmed eftersträvade att folk emigrerade, från bland annat Norden, Italien, Grekland, Jugoslavien och Turkiet. En stor del av Finlands befolkning invandrade till Sverige för bättre livsvillkor och arbete, som senare återvände till Finland när landets ekonomiska konjunktur blivit bättre.

På 70-talet var Sverige i behov av arbetskraft vilket innebar att man nu sökte en stor del av befolkningen som kunde utföra arbetet som inrikes födda inte kunde täcka. Mansdominerande yrken kom från länder som Österrike, Italien, Ungern, Västtyskland och Nederländerna mm. Migrationsverket krävde även att man hade ett arbetserbjudande innan man sökte uppehållstillstånd.
Statistiken visar att sedan andra världskriget har Sverige tagit emot ca 1 450 000 invandrare och flyktingar. 1980-talet är en början till flyktings kategori där flykting betraktas som en individ som är i behov av skydd.
På 80-talet lämnade folk sina hemländer på grund av det kommunistiska förtrycket bröt ihop vilket ledde till att största delen av folk från Iran, Irak, Libanon, Syrien, Turkiet och Eritrea genomgick en asylprövning. Konsekvenserna på det blev lång väntetid på beslutet, samt att en del fick även avslag på grund av att de hade lämnat sina hemländer för andra anledningar än förföljelse och krig snarare för en bättre framtid i Europa än i sina hemländer.
Under 90-talet flydde människor från kriget i Balkan.
Arbetskraft rörde sig även från forna Jugoslavien på den tiden. De flyktingar som kom hade sju av tio fått jobb efter 15 år. Däremot befann sig en del människor som till exempel kvinnor som var lågutbildade och som inte ingick i arbetsmarknaden.

Bookmark the permalink.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *